logo thich truyen, thichtruyen.vn

Nhà tài trợ:

Bảy Ngày Ân Ái - Full

07/02/2013, lúc 16:52 |
Tên truyện: Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Ân Tầm 

Thể loại: Truyện Ngôn Tình

Rating:  Tình Cảm 

Tình trạng: Hoàn Thành

Website: WWW.ThichTruyen.VN

Nguồn: Sưu tầm- Giới thiệu: 

Ba năm trước, ngay đêm trước đám cưới, nàng bị hắn cường bạo. Nàng đau khổ vì bản thân không còn trong sạch, nên bỏ đi biệt tích không lời nhắn gửi.

Ba năm sau, nàng gặp lại hắn, nhưng cả 2 người đều không biết đó là người đêm hôm ấy. Và nàng, lần này lại phải làm một cuộc giao dịch 7 ngày 7 đêm trở thành tình nhân của hắn.

Nàng yêu vị hôn phu trước đây của mình, yêu rất nhiều.

Còn với hắn, chỉ là sự căm hận tột cùng.

Nhưng ai mà biết được sự bất ngờ của trái tim…

Bắt đầu đọc truyện :

Bảy ngày ân ái – Hồi 1

Bảy ngày ân ái – Hồi 2 ( Chương 1 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 2 ( Chương 2 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 2 ( Chương 3 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 2 ( Chương 4 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 2 ( Chương 5 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 2 ( Chương 6 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 2 ( Chương 7 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 2 ( Chương 8 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 2 ( Chương 9 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 3 ( Chương 1)

Bảy ngày ân ái – Hồi 3 ( Chương 2)

Bảy ngày ân ái – Hồi 3 ( Chương 3)

Bảy ngày ân ái – Hồi 3 ( Chương 4)

Bảy ngày ân ái – Hồi 3 ( Chương 5)

Bảy ngày ân ái – Hồi 3 ( Chương 6)

Bảy ngày ân ái – Hồi 3 ( Chương 7)

Bảy ngày ân ái – Hồi 3 ( Chương 8)

Bảy ngày ân ái – Hồi 3 ( Chương 9)

Bảy ngày ân ái – Hồi 3 ( Chương 10)

Bảy ngày ân ái – Hồi 3 ( Chương 11)

Bảy ngày ân ái – Hồi 3 ( Chương 12)

Bảy ngày ân ái – Hồi 3 ( Chương 13)

Bảy ngày ân ái – Hồi 3 ( Chương 14)

Bảy ngày ân ái – Hồi 4 ( Chương 1 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 4 ( Chương 2 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 4 ( Chương 3 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 4 ( Chương 4 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 4 ( Chương 5 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 4 ( Chương 6 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 4 ( Chương 7 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 4 ( Chương 8 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 4 ( Chương 9 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 4 ( Chương 10 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 4 ( Chương 11 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 4 ( Chương 12 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 4 ( Chương 13 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 4 ( Chương 14 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 4 ( Chương 15 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 4 ( Chương 16 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 4 ( Chương 17 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 4 ( Chương 18 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 4 ( Chương 19)

Bảy ngày ân ái – Hồi 5 ( Chương 1)

Bảy ngày ân ái – Hồi 5 ( Chương 2)

Bảy ngày ân ái – Hồi 5 ( Chương 3)

Bảy ngày ân ái – Hồi 5 ( Chương 4)

Bảy ngày ân ái – Hồi 5 ( Chương 5)

Bảy ngày ân ái – Hồi 5 ( Chương 6)

Bảy ngày ân ái – Hồi 5 ( Chương 7)

Bảy ngày ân ái – Hồi 5 ( Chương 8)

Bảy ngày ân ái – Hồi 5 ( Chương 9)

Bảy ngày ân ái – Hồi 5 ( Chương 10)

Bảy ngày ân ái – Hồi 5 ( Chương 11)

Bảy ngày ân ái – Hồi 5 ( Chương 12)

Bảy ngày ân ái – Hồi 5 ( Chương 13)

Bảy ngày ân ái – Hồi 5 ( Chương 14)

Bảy ngày ân ái – Hồi 5 ( Chương 15)

Bảy ngày ân ái – Hồi 5 ( Chương 16)

Bảy ngày ân ái – Hồi 5 ( Chương 17)

Bảy ngày ân ái – Hồi 5 ( Chương 18)

Bảy ngày ân ái – Hồi 5 ( Chương 19)

Bảy ngày ân ái – Hồi 5 ( Chương 20)

Bảy ngày ân ái – Hồi 5 ( Chương 21)

Bảy ngày ân ái – Hồi 5 ( Chương 22)

Bảy ngày ân ái – Hồi 6 ( Chương 1)

Bảy ngày ân ái – Hồi 6 ( Chương 2)

Bảy ngày ân ái – Hồi 6 ( Chương 3.1)

Bảy ngày ân ái – Hồi 6 ( Chương 3.2)

Bảy ngày ân ái – Hồi 6 ( Chương 4.1)

Bảy ngày ân ái – Hồi 6 ( Chương 4.2)

Bảy ngày ân ái – Hồi 6 ( Chương 5)

Bảy ngày ân ái – Hồi 6 ( Chương 6.1)

Bảy ngày ân ái – Hồi 6 ( Chương 6.2)

Bảy ngày ân ái – Hồi 6 ( Chương 7)

Bảy ngày ân ái – Hồi 6 ( Chương 8)

Bảy ngày ân ái – Hồi 6 ( Chương 9)

Bảy ngày ân ái – Hồi 6 ( Chương 10)

Bảy ngày ân ái – Hồi 6 ( Chương 11)

Bảy ngày ân ái – Hồi 6 ( Chương 12)

Bảy ngày ân ái – Hồi 6 ( Chương 13)

Bảy ngày ân ái – Hồi 6 ( Chương 14.1)

Bảy ngày ân ái – Hồi 6 ( Chương 14.2)

Bảy ngày ân ái – Hồi 6 ( Chương 15)

Bảy ngày ân ái – Hồi 6 ( Chương 16)

Bảy ngày ân ái – Hồi 6 ( Chương 17)

Bảy ngày ân ái – Hồi 6 ( Chương 18)

Bảy ngày ân ái – Hồi 6 ( Chương 19)

Bảy ngày ân ái – Hồi 6 ( Chương 20)

Bảy ngày ân ái – Hồi 6 ( Chương 21)

Bảy ngày ân ái – Hồi 7 ( Chương 1)

Bảy ngày ân ái – Hồi 7 ( Chương 2)

Bảy ngày ân ái – Hồi 7 ( Chương 3)

Bảy ngày ân ái – Hồi 7 ( Chương 4)

Bảy ngày ân ái – Hồi 7 ( Chương 5)

Bảy ngày ân ái – Hồi 7 ( Chương 6)

Bảy ngày ân ái – Hồi 7 ( Chương 7.1)

Bảy ngày ân ái – Hồi 7 ( Chương 7.2)

Bảy ngày ân ái – Hồi 7 ( Chương 8)

Bảy ngày ân ái – Hồi 7 ( Chương 9)

Bảy ngày ân ái – Hồi 7 ( Chương 10.1)

Bảy ngày ân ái – Hồi 7 ( Chương 10.2)

Bảy ngày ân ái – Hồi 7 ( Chương 11)

Bảy ngày ân ái – Hồi 7 ( Chương 12)

Bảy ngày ân ái – Hồi 7 ( Chương 13)

Bảy ngày ân ái – Hồi 7 ( Chương 14)

Bảy ngày ân ái – Hồi 7 ( Chương 15)

Bảy ngày ân ái – Hồi 7 ( Chương 16)

Bảy ngày ân ái – Hồi 7 ( Chương 17)

Bảy ngày ân ái – Hồi 7 ( Chương 18)

Bảy ngày ân ái – Hồi 7 ( Chương 19)

Bảy ngày ân ái – Hồi 7 ( Chương 20)

Bảy ngày ân ái – Hồi 7 ( Chương 21)

Bảy ngày ân ái – Hồi 8 ( Chương 1 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 8 ( Chương 2.1)

Bảy ngày ân ái – Hồi 8 ( Chương 2.2 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 8 ( Chương 3)

Bảy ngày ân ái – Hồi 8 ( Chương 4 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 8 ( Chương 5)

Bảy ngày ân ái – Hồi 8 ( Chương 6 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 8 ( Chương 7)

Bảy ngày ân ái – Hồi 8 ( Chương 8 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 8 ( Chương 9)

Bảy ngày ân ái – Hồi 8 ( Chương 10 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 8 ( Chương 11)

Bảy ngày ân ái – Hồi 8 ( Chương 12 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 8 ( Chương 13)

Bảy ngày ân ái – Hồi 8 ( Chương 14 )

Bảy ngày ân ái – Hồi 8 ( Chương 15.1)

Bảy ngày ân ái – Hồi 8 ( Chương 15.2)

Bảy ngày ân ái – Hồi 8 ( Chương 16.1)

Bảy ngày ân ái – Hồi 8 ( Chương 16.2)

Bảy ngày ân ái – Hồi 8 ( Chương 17)

Bảy ngày ân ái – Hồi 8 ( Chương 18)

Bảy ngày ân ái – Hồi 8 ( Chương 19)

Bảy ngày ân ái – Hồi 8 ( Chương 20)

Bảy ngày ân ái – Hồi 8 ( Chương 21)

Bảy ngày ân ái – Hồi 8 ( Chương 22)

Bảy ngày ân ái – Hồi 8 ( Chương 23)

Bảy ngày ân ái – Hồi 9 ( Chương 1)

Bảy ngày ân ái – Hồi 9 ( Chương 2)

Bảy ngày ân ái – Hồi 9 ( Chương 3.1)

Bảy ngày ân ái – Hồi 9 ( Chương 3.2)

Bảy ngày ân ái – Hồi 9 ( Chương 4)

Bảy ngày ân ái – Hồi 9 ( Chương 5)

Bảy ngày ân ái – Hồi 9 ( Chương 6)

Bảy ngày ân ái – Hồi 9 ( Chương 7)

Bảy ngày ân ái – Hồi 9 ( Chương 8)

Bảy ngày ân ái – Hồi 9 ( Chương 9)

Bảy ngày ân ái – Hồi 9 ( Chương 10)

Bảy ngày ân ái – Hồi 9 ( Chương 11)

Bảy ngày ân ái – Hồi 9 ( Chương 12)

Bảy ngày ân ái – Hồi 9 ( Chương 13)

Bảy ngày ân ái – Hồi 9 ( Chương 14)

Bảy ngày ân ái – Hồi 9 ( Chương 15)

Bảy ngày ân ái – Hồi 9 ( Chương 16)

Bảy ngày ân ái – Hồi 9 ( Chương 17)

Bảy ngày ân ái – Hồi 9 ( Chương 18)

Bảy ngày ân ái – Hồi 9 ( Chương 19)

Bảy ngày ân ái – Hồi 9 ( Chương 20)

Bảy ngày ân ái – Hồi 10 ( Chương 1)

Bảy ngày ân ái – Hồi 10 ( Chương 2)

Bảy ngày ân ái – Hồi 10 ( Chương 3)

Bảy ngày ân ái – Hồi 10 ( Chương 4)

Bảy ngày ân ái – Hồi 10 ( Chương 5)

Bảy ngày ân ái – Hồi 10 ( Chương 6)

Bảy ngày ân ái – Hồi 10 ( Chương 7)

Bảy ngày ân ái – Hồi 10 ( Chương 8.1)

Bảy ngày ân ái – Hồi 10 ( Chương 8.2)

Bảy ngày ân ái – Hồi 10 ( Chương 9.1)

Bảy ngày ân ái – Hồi 10 ( Chương 9.2)

Bảy ngày ân ái – Hồi 10 ( Chương 10)

Bảy ngày ân ái – Hồi 10 ( Chương 11.1)

Bảy ngày ân ái – Hồi 10 ( Chương 11.2)

Bảy ngày ân ái – Hồi 10 ( Chương 12)

Bảy ngày ân ái – Hồi 10 ( Chương 13)

Bảy ngày ân ái – Hồi 10 ( Chương 14)

Bảy ngày ân ái – Hồi 10 ( Chương 15)

Bảy ngày ân ái – Hồi 10 ( Chương 16)

Bảy ngày ân ái – Hồi 10 ( Chương 17)

Bảy ngày ân ái – Hồi 10 ( Phần kết 1)

Bảy ngày ân ái – Hồi 10 ( Phần kết 2)

 

Truyện TEEN - Truyện Ngôn Tình

Cảnh báo: Website mạo danh ThichTruyen.VN để cài Virus tự động gửi tin nhắn. Đọc chi tiết

Bình luận

  • Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận. Click vào đây để đăng nhập.

  •